HYVÄ HARJOITTELU

 

 

INNOSTUS - MÄÄRÄ - MONIPUOLISUUS

 

INNOSTUS

Innostumista eli sisäistä motivaatiota tuetaan mahdollistamalla urheilussa kokemus omasta pätevyydestä, autonomiasta ja yhteenkuuluvuudesta.

Urheilijalla pitää olla tasolleen sopivaa tekemistä, mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä tunne siitä, että hän on osa yhteisöä, kuten esimerkiksi ryhmää, joukkuetta tai seuraa.

 

KOKONAISLIIKUNTAMÄÄRÄT

Fyysinen harjoitettavuus rakentuu kun harjoittelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Harjoittelussa otetaan huomioon yksilöllinen kasvu ja kehitys.

Ympärivuotisuudella tarkoitetaan kokonaisliikuntamäärää fyysisten ominaisuuksien kehittämistä ja ylläpitämistä koko kalenteri vuoden ajan.

Riittävä liikunnan määrä koostuu ohjatuista harjoituksista, ottelu ja kilpailu tapahtumista, omatoimisista harjoituksista, koululiikunnasta ja kavereiden tai perheen kanssa liikkumisesta.

 

MONIPUOLISUUS

 

ELINJÄRJESTELMÄT

Monipuolinen liikunta rasittaa ja kehittää lapsen tai nuoren elinjärjestelmiä.

Elinjärjestelmät karkeasti jaettuna kolmeen osaan:

  • Hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä aineenvaihdunta

      -kuormitetaan aerobisen ja anaerobisen aineenvaihdunnan harjoittelulla (esim. juoksulenkit ja intervallit)

  • Tuki- ja liikuntaelimistö (luusto, lihakset, jänteet)

      -kuormitetaan voima-, lihaskunto-, kimmoisuus- ja liikkuvuusharjoittelulla

  • Hermojärjestelmä

      -kuormitetaan kehonhallinta-, tasapaino,- taito-, tekniikka-, ketteryys- ja nopeusharjoittelulla

 

ERI KEHON OSAT

Monipuolinen toiminta sisältää sopivassa suhteessa keskivartalon, ylävartalon, alaraajojen ja yläraajojen kuormitusta. Urheiluvammojen ehkäisyn kannalta tärkeintä on minimoida kehon mahdolliset puolierot esimerkiksi liikkuvuudessa, koordinaatiossa ja lihasvoimassa.

 

FYYSISET OMINAISUUDET

TAITO - TAITAVUUS (MOTORISET PERUSTAIDOT – TASAPAINO, KOORDINAATIO, KETTERYYS, REAKTIO- JA RYTMIKYKY)

 

NOPEUS

 

VOIMA

 

KESTÄVYYS

 

LIIKKUVUUS 

 

HERKKYYSKAUDET  

Harjoittelun suunnittelussa huomioidaan ominaisuuksien herkkyyskaudet. 

 

Hyvään urheilijan elämään kuuluu harjoittelun, ravinnon ja levon huomioiminen.

Harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa on tiedostettava ja kunnioitettava nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä.

 

Valintavaihe

On hyvä huomioida, että valintavaiheen alussa nuoren koko elimistö muuttuu lyhyessä ajassa - muutosnopeus on suurinta sitten syntymän jälkeisen kehityksen.Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito